MD video

výroba a rozmnožování obrazových, zvukových
a obrazově zvukových záznamů