video
Mgr. Miloslav Dušek
Žerotínova 47
561 12 Brandýs nad Orlicí
603 889 433
465 544 075
zsreditel@ttnet.cz
http://web.ttnet.cz/mdvideo

IČ 729 22 885

Výroba a rozmnožování obrazových, zvukových a obrazově-zvukových záznamů.