Česká verze
English version
Vítáme Vás na internetové stránce, kde se dozvíte informace o firmě zabývající se restaurováním našich poškozených památek. Chcete-li procházet českou verzi těchto stránek, pokračujte ZDE. Welcome on internet page where you get to know somethings about man who transacts gilding and conserve our damaged memorys. If you want to continue with English language so click HERE.

Ideálního zobrazení dosáhnete v rozlišení 800x600 a vyšším.
Ideal picture is in resolution 800x600 and higher.