Další informace
Zápis z ustavující valné hromady občanského sdružení
MC Domeček HK
konené dne 14. října 2001


Přítomny : Hana Hegerová, Marie Mádlíková, Mirka Skrbková, Kateřina Dušková, Kateřina Truncová, Blanka Wagnerová.


1. Volba výkonné rady
Předsedkyní sdružení byla zvolena Hana Hegerová.
Pro: 6, proti: 0, zdržela se: 0
Místopředsedkyní byla zvolena Marie Mádlíková.
Pro: 6, proti: 0, zdržela se: 0
Zapisovatelkou byla zvolena Blanka Wagnerová.
Pro: 6, proti: 0, zdržela se: 0
Účetní byla zvolena Hana Hegerová.
Pro: 6, proti: 0, zdržela se: 0


2. Založení účtu združení
Výhodnost jednotlivých možností vyhodnotí M.S. Podpisová práva k účtu budou mít:
Hana Hegerová, Marie Mádlíková, Martin Heger.

3. Zajištění propagace činnosti MC
Nástěnky venkovní i vnitřní (M. M.), nástěnka elektronická (M. S.), materiály (K. T.).

4. Náměty další činnosti
Den MC (spolupráce s dalšími hradeckými MC), saunování (H. H.).

5. Žádost o podporu z městského rozpočtu

6. Diskuse